× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Pracownia Rentgenodiagnostyczna

Pracownia densytometrii - Pracownia Rentgenowska

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Diagnostyka obrazowa

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

61-8720-467
Kórnicka 24
61-141 Poznań

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1